Стандартът ISO 20000-1:2011 определя изискванията за управление на услугите. Той с новата си редакция от 2011 г. е приложим за всички организации предоставящи услуги – ИТ услуги, финансови, застрахователни, консултантски, здравни, образователни, правни, административни и др. Въпреки това поради безусловната свързаност на версия 2005 с ИТ сектора, основната категория фирми които го прилагат са именно ИТ компаниите.

Той регламентира управлението на услугите в следните основни области:

 • Планиране създаването и управлението на услугите;
 • Управление въвеждането на нови или променени услуги;
 • Управление на капацитета /Capacity management/;
 • Управление на информационната сигурност при предоставянето на услуги /Security management/;
 • Управление на бизнес взаимоотношенията;
 • Управление на доставчиците;
 • Управление на инциденти /Incident management/;
 • Управление на проблеми /Problem management/;
 • Управление на конфигурациите /Configuration management/;
 • Управление на промените /Change management/;
 • Управление на пускането в действие /Release management/;
 • Управление на нивото на услугите /Service level management/;
 • Управление на непрекъсваемостта и наличността на услугите в ИТ /Continuity management/;
 • Бюджетиране и счетоводна отчетност за услугите в ИТ /Accounting/.

Recommended Posts