Порталът представлява web базирана платформа, чрез която клиентите могат да отправят по-лесно, своите запитвания и задания, свързани с работа с „Бизнес Система Монета“. Своевременно консултантите от отдел поддръжка ще отговарят на всички постъпили запитвания, по реда на тяхното пристигане.

Платформата е съставена от три отделни модула – Документи, Информация, Запитвания и задачи.

Чрез модул „Документи“, клиентът може в реално време, да следи своя документопоток – Фактури, Кредитни Известия, Плащания, Неизплатени документи и просрочени задължения.

Модул „Запитвания и задачи“, служи за изпращане на запитвания за възникнали въпроси и затруднения при работа с „Бизнес Система Монета“, одобряване, преглеждане и отказване на задания за персонализиране на системата. Цялата история на комуникация в един модул, като клиента е постоянно информиран с промените по заданието, като ще получава e-mail за всяко движение.

Модул „Информация“ (в процес на разработка) – В този модул клиентът ще има възможност, да се запознае в дълбочина с функционалностите на „Бизнес Система Монета“.

Recommended Posts