Като производител и доставчик на софтуер за управление на продажбите, фирма Иновасис ООД, получи одобрение от Национална агенция за приходите, че разработения от нея продукт „Бизнес Система Монета – ERP“ и прилежащият към него СУПТО модул “MONETA FISCAL”, отговаря напълно на изискванията, заложени в НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (посочени в Приложение № 29) и вече е включен в публичния електронен списък с лицензирани софтуери за управление на продажби в търговските обекти!

Информирайте се за промените и списъка на лицензирани СУПТО

Регистрирани са две версии на продукта, съответно под номер 174 и 276

СУПТО списък | Одобрени софтуери от НАП (xn--n1abffd.com)

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,283,dec2009.REGREPSOFT.home

Recommended Posts