Радваме се да Ви информираме, че екипът на Иновасис ООД, е отново в нашия офис.

За нас здравето и безопасността са с висок приоритет, затова препоръчваме срещите с настоящи и потенциални партньори, да продължават да се провеждат дистанционно. Обучения по системата на този етап, също ще се провеждат само онлайн.

Въпреки пандемията Covid-19 и икономическите въздействия от нея, ние сме тук и продължаваме заедно!

Recommended Posts