Винаги сме се стремели да предлагаме съвременни, иновативни и отговарящи на последните технологични изисквания софтуерни продукти.

Както знаете, Microsoft прекрати поддръжката на Windows 7, преди повече от 2 години и в момента актуални и поддържани версии са – Windows 10 и Windows 11. С новите версии на Windows са въведени и нови изисквания, към хардуера и софтуерните приложения. Всичко това от своя страна наложи да направим, някой промени в дизайна на продуктите ни и да добавим възможност за допълнителна персонализация в Moneta ERP.

Какви са промените по дизайна?

Промени в иконите на основното меню.
Заменили сме старите икони, които бяха във формат bitmap с нови, векторни икони, които позволяват автоматично скалиране на размера спрямо големината и настройките на съвременните FullHD и 4K монитори. В същото време сме запазили изцяло разположението и функционалностите на иконите, с които сте свикнали към момента.

M_12

Нови менюта в заглавната лента.

Плесени – Alternaria alt.

Промени в менюто с модулите на Moneta ERP.

Променени са иконите в основното меню и е увеличен шрифта на менютата с цел по-удобно боравене с модулите и лесно достъп до желаното меню.

Спряна поддръжка на Windows XP

Официалната поддръжка на Windows XP от страна на Майкрософт приключи на 8 Април 2014 година. Промените направени от тяхна страна във връзка с новите операционни системи правят невъзможна работата на Монета върху дадената операционна система. Препоръчваме преминаването към операционна система Windows 10 или по-нова. Ако към този момент нямате възможност да го направите, моля уведомете екипът ни, преди обновяването на Монета.

Recommended Posts