Всяко дете трябва да има семейство, да расте в среда на любов, уважение и сигурност!

Фирма Иновасис ООД получи специална значка за SOS Фирма приятел, която е предназначена за корпоративни дарители.

Всеки малък жест е от значение!

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. Започва дейността си в България от 1990 г. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение „SOS Детски селища България“ е част от голямото международно семейство „SOS Children’s Villages International“, което от 1949 г. се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В продължение на повече от четвърт век Сдружение „SOS Детски селища България“ осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Разберете как може да помогнете и да върнем усмивките на децата…

Recommended Posts