CAREER

CAREER

DISCOVER OUR COMPANY AND BECOME PART OF THE TEAM!

We at Innovasys Ltd. develop and implement ERP software, mobile and web-based solutions for customers from various sectors and industries. Our mission is to provide the best individual solution, according to the specific business needs and requirements of our customers, with which they can achieve optimal results.

  • Challenging and dynamic work environment;
  • Long-term work in a team of young specialists;
  • Good remuneration tied to the results shown;
  • Training and opportunities for professional development.
  • Qualified and motivated people ready to show their professionalism and individual qualities.
  • Communicative and positive people to join our team.който да се присъединят към екипа ни.
  • People with a desire for development, who know how to work with deadlines and stick to the quality of their work.

VACANT POSITIONS:

# Консултант/поддръжка на складово-счетоводен софтуер

Фирмата търси да назначи консултант поддръжка на софтуерните продукти, които предлага компанията. Кандидадите следва да харесват предизвикателствата и работата с клиенти.

Основни отговорности на длъжността:
– Ежедневна комуникация с потребители на софтуерните продукти – осъществява се по телефон, e-mail и чрез система за управление на запитвания;
– Решаване на казуси, поставени от потребители, използващи софтуерните продукти на компанията;
– Проследяване и обработване на постъпили потребителски запитвания;
– Извършва потребителски и системни тестове, с цел потвърждаване готовността на изградената система, да отговаря на клиентските изисквания;
– Координиране между отделните отдели, на изготвени задания за разработка на допълнителни функционалности към софтуерната система.

Requirements for the candidates:
– Желание за работа с клиенти;
– Базови познания за основните процеси, протичащи в компаниите
(продажби, покупки, склад. счетоводство, финанси, производство и др.);
– Ефективно използване на Microsoft Office приложенията;
– Организационни и комуникативни умения;
– Аналитично мислене и способност за работа в екип;
– Отговорност към възложените задачи;
– Гъвкавост при решаването на казуси и поставени въпроси.

Advantages:
– Предишен опит на сходна позиция;
– Предишен опит със складово-счетоводен софтуер;
– Владеене на английски език – работно ниво;

Фирмата предлага:
– Много добро трудово възнаграждение;
– Допълнително възнаграждение, обвързано с показаните резултати;
– Предизвикателна работа в малък екип;
– Социални придобивки
– Възможност за дългосрочно развитие

You can send us your CV to e-mail - careers@innovasys-bg.com или се свържете с нас, като попълните контактната ни форма и ние ще Ви потърсим, ако профилът Ви е подходящ. за някой от свободните позиции.

CONTACT US