MONETA LEASING

Автоматизация на лизинговата дейност

MONETA LEASING

Автоматизация на лизинговата дейност

Moneta LEASING е допълнителен модул към Moneta ERP, подходящ за компании, занимаващи се с отпускане на кредити, финансов и/или оперативен лизинг. Основната цел на модула е да автоматизира и организира, лизинговия процес на компанията, като предоставя възможност за ефикасно управление, на такъв вид сделки и всички операции свързани с тях. Обхваща целият цикъл на лизинга – изготвяне на оферти, посредством кредитен калкулатор, изготвяне на договор за лизинг или кредит, калкулиране на месечни вноски и лизингов план.

Посредством набор от справки и анализи, във всеки момент е възможно извличане на информация за вземанията от клиенти, предстоящи плащания, номинален дълг по договори и други. Модула има и вграден генератор на задължителните отчети към ЦКР на БНБ.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ

КЛИЕНТИ КОИТО ИЗБРАХА MONETA LEASING

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ДЕМО ВЕРСИЯ НА MONETA LEASING

ДРУГИ РЕШЕНИЯ