MONETA E-SHOP

Система за онлайн търговия

MONETA E-SHOP

Система за онлайн търговия

MONETA E-SHOP

Онлайн търговията има безброй предимства за бизнесите, а изборът на подходящо решение  е от изключително значение за повишаване на продажбите и подобряване на комуникацията с клиентите. Moneta e-Shop е ефикасна, гъвкава и с богата функционалност платформа за интернет търговия, чрез която вашият канал за дигитални продажби работи 24/7, 365 дни в годината.

Moneta e-Shop е  универсална онлайн платформа, подходяща за обслуване както на крайни, така и на бизнес клиенти, имащи достъп до специални търговски условия, документи, отчети и други.

Платформата е интегрирана с Moneta ERP, като комуникацията между двете системи се осъществява в реално време. Това позволява да се спести време и ресурс за синхронизиране между двете системи и намалява грешките от неактуална информация до минимум.

УДОБСТВО ЗА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ

КОМФОРТ ЗА ВАС

datmyuiukprpidjw5l1d

КЛИЕНТИ ИЗПОЛЗВАЩИ НАША ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Note: Carousel will only load on frontend.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ДРУГИ РЕШЕНИЯ